Odpovědi na často kladené dotazy

Respektujete výsledky svobodných voleb?

Ano, respektujeme výsledky svobodných voleb. Stejně tak nikomu neříkáme, koho má volit. Vládu ať sestavuje ten, kdo vyhrál volby a získal důvěru většiny ve sněmovně. Premiérem však nemá být trestně stíhaný a soudně usvědčený lhář, bývalý agent StB, který je v nepřijatelném střetu zájmů - koncentruje obrovskou mediální, ekonomickou i politickou moc a zneužívá ji ve svůj prospěch. Je naším ústavně garantovaným právem vyjádřit nesouhlas s tím, že zůstává v čele vlády. Kdo toto právo popírá, není demokrat. Respekt k výsledku voleb neznamená tolerovat lži, podvody, porušování Ústavy či zneužívání moci. Pokud něco takového zvolení zástupci dělají, mají občané plné právo se ozvat. Politici jsou zvoleni, aby sloužili občanům, nikoli aby zneužívali moc. Demokracie se neodehrává jen jednou za čtyři roky při volbách, je třeba o ni pečovat neustále - zájmem o veřejné dění, ověřováním informací, podporou kvalitních médií, vyjadřováním názorů na politické otázky apod.

Proč pokračujete v protestech, ačkoli A. Babiš i přes statisícové protesty dosud neodstoupil?

Věříme, že to má smysl. Veřejným protestem nastavujeme hranice. Pokud by nikdo nahlas neupozorňoval na zneužívání moci, bylo by pro A. Babiše a další mnohem jednodušší moc zneužívat. Jak by vypadala politická situace bez statisícových protestů? Byl by ještě nejvyšší státní zástupce ve funkci? Nestala by se již veřejnoprávní média hlásnou troubou vlády? Rozmyslel by si prezident udělení abolice? Protestní akce zároveň ukazují lidem, kteří se jich účastní či s nimi sympatizují, že nejsou sami a že se mohou spojit s podobně naladěnými lidmi i ve svých obcích.

Proč se nestanete politickou stranou?

Jsme občanská iniciativa. Spojujeme lidi, kteří se shodnou na obecných hodnotách demokracie a právního státu. Věříme, že pro všechny hráče na politickém hřišti by měla platit stejná pravidla, měly by být pískány fauly a ofsajdy. Pokud někdo vyhraje volby, neznamená to, že si může dělat, co se mu zlíbí, ani to neznamená, že my máme mlčet a nechat dělat politiky, co se jim zlíbí, i mimo demokratickou kulturu a mantinely. Spojit svoje síly je při aktuálním ohrožení naší demokracie velmi potřeba. A toho můžeme dosáhnout nejlépe jako občanská, nadstranická iniciativa. Věříme, že díky aktivitám Milionu Chvilek bude i lepší a lépe artikulovaná nabídka politických stran a více lidí se do politiky aktivně zapojí. I nadále budeme apelovat na lidi, aby do politiky vstupovali. Po Letné v listopadu 2019, kde jsme účastníky demonstrace vyzvali k aktivní politické práci, podaly přihlášku do politických stran stovky lidí.

Kdo vás platí?

Jsme financováni výhradně z darů soukromých dárců, našich podporovatelů. Nepřijímáme žádné peníze z veřejných zdrojů, ať už tuzemských či zahraničních, od politických stran, politických funkcionářů či nátlakových skupin. Vážíme si důvěry tisíců našich dárců, mezi nimiž jsou důchodci, studenti, státní zaměstnanci, živnostníci a podnikatelé a dokonce i naši dobrovolníci. V roce 2018 činila průměrná výše daru 982 Kč.

Proč máte vedle transparentního účtu i běžný účet?

Z transparentního účtu hradíme náklady na demonstrace a další jednorázové akce. Z běžného účtu financujeme dlouhodobou činnost spolku včetně mzdových nákladů.

Od jara 2019 je možné činnost spolku podpořit přes platební bránu Darujme.cz. Dary přes tuto platební bránu putují na běžný účet spolku. Tento způsob financování je běžný pro většinu neziskových organizací (můžete si prohlédnout další dárcovské projekty na webu www.darujme.cz) Stejně jako v případě transparentního účtu, jedná se z naprosté většiny o malé částky v řádech stokorun, průměrný pravidelný dar přes Darujme.cz se pohybuje okolo 250 Kč, jednorázový okolo 900 Kč. Díky množství dárců však dary umožňují pokrýt chod spolku. Možné způsoby podpory jsou přehledně vysvětleny na našem webu v sekci Podpořte nás.

Běžný účet potřebujeme mimo jiné i kvůli ochraně našich smluvních partnerů. Řada dodavatelů nám poskytuje výrazné slevy a nepřeje si zveřejňovat smluvní podmínky kvůli svým obchodním partnerům a zákazníkům.

V neposlední řadě nebudeme hradit mzdy z transparentního účtu kvůli ochraně osobnosti a osobních údajů těch, kdo ve spolku pracují na úvazek.

Všechny příjmy a náklady z obou účtů zveřejňujeme ve výroční zprávě, jejíž součástí je i přehledná účetní závěrka.

Kolik má spolek zaměstnanců a proč je to nutné?

Aktivity spolku vždy stály a stále stojí především na dobrovolnické činnosti. Postupně se však naše činnost rozrostla natolik, že nebylo dále udržitelné vše dělat jen dobrovolnicky. Čas věnovaný Milionu chvilek je často na úkor našich rodin, zdraví či souběžné práce. Proto jsme se rozhodli zaplatit z rozpočtu několik úvazků, v prosinci 2019 se jedná o osm úvazků. Umožňuje nám to koordinovat činnost stovek dobrovolníků a místních organizátorů, odpovídat na emaily a zprávy, kterých nám denně chodí stovky, starat se o potřeby tisíců dárců, zajišťovat distribuci statisíců letáků a placek atd. Potřebujeme samozřejmě také platit některé odborné činnosti – vedení účetnictví, správu webu či finanční řízení. Přesto zbývá ještě spousta práce, bez dobrovolníků bychom to nikdy nezvládli! Všichni zaměstnanci i tak věnují spolku mnoho hodin dobrovolnické práce nad rámec svého úvazku.

Zveřejňujete informaci o mzdách zaměstnanců spolku?

Informace o celkových mzdových nákladech jsou součástí výroční zprávy, kterou nad rámec našich povinností zveřejňujeme na webových stránkách a zasíláme ji našim dárcům. Chceme, aby se zejména naši dárci ale i široká veřejnost mohla dozvědět, jak jsme utratili přijaté dary. Mzdy, ani pracovní smlouvy jednotlivých osob však nezveřejňujeme kvůli ochraně těchto lidí a kvůli možné manipulaci s takovými informacemi. Tento postup je zcela běžnou praxí i jiných organizací.

Je pravda, že platíte demonstranty za účast na protestech?

Jedná se o vymyšlenou nepravdivou zprávu, která byla šířena především prostřednictvím řetězových emailů. Mimo jiné tuto lež šířil i Andrej Babiš. Jedna z demonstrujících, Jana Filipová, premiéra za tuto lež zažalovala a soud prvoinstančně vyhrála. Nikdy jsme demonstrantům nic za účast na demonstracích neplatili. Naopak, demonstranti si veškeré náklady na dopravu, jídlo a případné ubytování platí sami.

Je pravda, že máte něco společného s landsmanschaftem, hitlerjugend, Antifou, …?

Není to pravda. Jde o klasický hoax, tedy lživou zprávu šířenou po internetu či emailem, jejímž jediným účelem je nás zdiskreditovat. Většina lživých zpráv byla vyvrácena serverem Manipulátoři.cz, který vyvrací lži šířené po internetu. Pokud nenajdete informace o podezřelé zprávě tam, můžete se nás vždy zeptat na emailu [email protected]. Rádi vám odpovíme.

Jak si mám najít svou „chvilku pro demokracii”?

Chceme-li žít ve zdravé demokracii, nestačí jen účastnit se voleb. Každý může demokracii pomáhat - zajímat se o své okolí, uspořádat sousedské setkání, podporovat kvalitní média, vyjádřit svůj názor na demonstraci či peticí, ověřovat si informace apod. Na našem webu jsme zveřejnili seznam 30 chvilek pro demokracii jako inspiraci, co může pro demokracii udělat každý z nás.

Jak se mohu zapojit do aktivit Milionu Chvilek ve své obci?

Nejjednodušší je zúčastnit se některé z akcí pořádaných u vás a spojit se přímo s jejími organizátory. Jste-li signatáři naší výzvy, určitě jste před akcí dostali informace o tom, jak se organizátorské role ujmout. Síť místních skupin Milionu Chvilek po celé republice je velice široká. I do budoucna počítáme s její aktivitou při obraně i kultivaci demokracie a rádi uvítáme každou pomocnou ruku.