Vytrvejme s hlavou vztyčenou

12.07.2018

Babišova nedůvěryhodná vláda získala důvěru a teď nám bude vládnout. Svět nekončí. A nekončí ani demokracie v České republice, byť je některými skutečnostmi ohrožena a poškozována. Mnohem větším problémem, než že se k podílu na moci otevřeně dostávají komunisté (což je problém hlavně symbolický a morální), je Babišův obrovský střet zájmů. Kumulace bezprecedentní mediální, finanční a politické moci v jedněch rukou může vést k závažnému narušení celého demokratického systému. Skutečné hrozby jsou tyto: ovládnutí státního aparátu Agrofertem, deformování či blokování důležitých zákonů, účelové zásahy do policie a justice (takže minimálně částečně ztratí svou nezávislost na státní moci) a zejména pak účelové zásahy do veřejnoprávních médií. Vždy půjde spíše o zásahy a tlaky skryté než otevřené. Babiš je dravý obchodník, chce moc, potřebuje moc (už kvůli svému trestnímu stíhání) a nejspíš nebude brát v cestě za ní velké ohledy. Bude úkolem nás všech nastavit mu mantinely.

Největším problémem je však ještě něco jiného, a sice to, že Babiš (a celá jeho vláda) má stále velkou podporu voličů. Půlka národa buď výše nastíněné hrozby nevidí, anebo jim nevadí. Jsou ochotni tato rizika podstoupit výměnou za to, co jim Babiš nabízí. Nevadí jim, že lže a možná i trochu krade. Kradli jiní před ním mnohem více (prý). Nevadí jim, že byl agentem StB a že to je člověk bezzásadový a bezhodnotový. Žádný morální étos či hodnoty už totiž od politiků neočekávají. Chtějí, aby bylo líp, aby oni osobně byli bohatší, aby stát fungoval, aby politici nežvanili, ale makali. Chtějí, aby nám nevládli lobbisté a kmotrové. Volit právě z těchto důvodů Babiše je sice tragický omyl, ale je nesmírně důležité porozumět motivaci jeho voličů i tomu, že tuto situaci umožnilo zásadní selhání dosavadních politických garnitur a elit obecně. Mnoho lidí se (často právem) cítí podvedeno. Je důležité v tomto selhávání dál nepokračovat.

Výsledky parlamentních i prezidentských voleb jsou tedy smutnou, leč pravdivou zprávou o stavu naší společnosti v roce 2018. Nemá smysl nad tím fňukat. Smysl má tyto problémy analyzovat, Babišovu vládu kontrolovat, na její přešlapy upozorňovat, v případě nutnosti bránit instituce (policie, justice, média), ale zejména - nabízet lepší a důvěryhodnější politické alternativy a vize, jež budou moci oslovit i lidi, kteří Babiše volí. Prosím, věnujme všichni léto přemýšlení nad tím, proč současná situace došla tam, kam došla, a kdo všechno za to může. Bez důkladného pochopení této dynamiky se nikdy neposuneme dál. A zároveň přemýšlejme nad tím, co můžeme my sami pro hodnoty demokracie, svobody, pravdy udělat. Každý z nás se může nějak přičinit, aby se v příštích letech vyvíjela situace v naší zemi k lepšímu, nikoli k horšímu. Tahle situace je tedy především výzva. Konečně můžeme ukázat, že to s tou demokracií myslíme vážně a že nám nespadla jen samospádem dějin do klína.

Tady je několik návrhů, co má smysl dělat.

  1. Noste hlavu vztyčenou a nepodřizujte se předem. (klikněte pro plné znění)
  2. Čtěte dobré knihy. Studujte současné problémy v souvislostech.
  3. Podporujte kvalitní žurnalistiku a nepodporujte tu nekvalitní.
  4. Ochraňujte instituce a braňte je.
  5. Zajímejte se o politiku.
  6. Rozšiřujte kruhy
  7. Seznamte se s problémy Babišových voličů a vezměte je vážně.
  8. Mluvte s cizími lidmi a dívejte se jim při tom do očí.
  9. Těšte se z maličkostí.
  10. Vytrvejte

Milí přátelé, celé to naše snažení mělo a má smysl. Statisíce lidí se díky němu spojily, daly najevo svůj názor, a pomohly tak do veřejné debaty vnést důležitý hlas: “to, co se děje, není normální”. Je moc důležité tohle říkat dál a nikdy si nezvyknout na to, že nám vládnou lidé bez hodnot a bez kompetencí. Však on na to Babiš nakonec dojede. My si teď přes prázdniny trochu odpočineme a na podzim dáme vědět, co dál. Zabalit to nemůžeme, náš hlas nyní bude potřebný tím spíš. Čeká nás všechny fůra práce. Dejme se do ní s hlavou vztyčenou, dělejme to rádi a vytrvejme. Jen tak může jednou láska a pravda zvítězit nad strachem a lhostejností.

Mikuláš Minář
Milion chvilek pro demokracii