Aktualita: Pod rouškou koronaviru: Zákon o evidenci skutečných majitelů mimořádně na jednání vlády!

14.03.2020

POD ROUŠKOU KORONAVIRU: ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ MIMOŘÁDNĚ NA JEDNÁNÍ VLÁDY! 

Pane Andreji Babiši, myslíte to vážně - chtít pod rouškou koronaviru - narychlo dělat čachry se zákonem o evidenci skutečných majitelů?
Není tajemství, že tento zákon by mohl být pro posouzení vašeho střetu zájmů a potvrzení faktického vlastnictví Agrofertu zásadní.

Proč jste jej Vy sám MIMOŘÁDNĚ zařadil jako poslední bod dodatku programu schůze vlády již na pondělí 16. března? Vždyť v jednacím řádu vlády stojí: "Ve výjimečných a zvlášť naléhavých případech může předseda vlády zaslat program schůze vlády nebo jeho dodatek ve lhůtě kratší než 6 dnů přede dnem konání jednání schůze vlády." A Vy jste jej zařadil mimořádně až 11. března.

Myslíte, že si toho kvůli nouzovému stavu nevšimneme? Nebojte se, budeme to sledovat!

P. S. Demonstrovat je sice zakázané, ale sdílet nikoli. Musíme teď hledat alternativní cesty, jak ukazovat na zneužívání moci. Informujte prosím své přátele.

#MyjmeSiRuceADivejmeSeBabisoviNaPrsty #PodRouskouKoronaviru

P. S. Byli jsme upozornění, že hlavním problémem tohoto návrhu na zřízení velmi potřebného zákona o skutečné evidenci majitelů je, můžete hádat... Fakt, že Babišovy svěřenské fondy dostaly v návrhu zákona zásadní výjimku! Stalo se tak opět na poslední chvíli v mezirezortním řízení díky návrhu Ministerstva financí: https://www.transparency.cz/firmy-ze-sverenskych-fondu-dostaly-v-navrhu-zakona-zasadni-vyjimku/

Zdroj: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-16
Dodatek (zařazuje mimořádně předseda vlády): https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMMKM66DCELÝ ČLÁNEK KE STAŽENÍ V PDF ZDE.