Chvilka pro Andreje

17.11.2017

Vážení občané České republiky, Andrej Babiš nám slíbil, že „bude podporovat a rozvíjet demokracii v České republice“. Proto jsme 17. 11. 2017 zveřejnili výzvu Chvilka pro Andreje, v níž jsme jej žádali, aby na deseti konkrétních bodech dokázal, že své sliby myslí vážně. Tuto výzvu podepsalo za 100 dní více než 27 000 lidí. Tady je její znění:

Vážený pane Andreji Babiši,

v první řadě Vám gratulujeme k přesvědčivému volebnímu výsledku. Tento výsledek, vzešlý z demokratických voleb, plně respektujeme. Dostal jste od občanů České republiky silný mandát a spolu s ním také velkou odpovědnost za budoucnost naší země. Je pravděpodobné, že se stanete premiérem. Bude ovšem mimořádně důležité, abyste byl premiérem všech občanů ČR, nejen voličů hnutí ANO.

Proto opravdu oceňujeme, že jste ve své předvolební „Smlouvě Andreje Babiše s občany ČR“ vyložil, jak chcete Českou republiku vést v případě, že vyhrajete volby. Svou „Smlouvu“ uvádíte slovy „mám pro Vás naléhavou zprávu a prosím o chvilku Vašeho času“. My jsme si tu chvilku udělali a doufáme, že i Vy si teď uděláte chvilku na naši naléhavou zprávu. Chceme Vám totiž říct, že Vaše sliby bereme vážně. Bereme vážně Vaše slova „Budu podporovat a rozvíjet demokracii v České republice“.

Chceme Vás požádat, abyste co nejdříve podpořil vše, co jste slíbil v předvolební „Smlouvě“, viditelnými činy, aby Vás nikdo nemohl osočovat, že to byla prázdná slova. Mnoho lidí se stále obává, že povedete naši zemi autoritářsky. Když tyto obavy rozptýlíte, bude pro nás všechny, pro Vaše voliče i nevoliče, snazší přijmout Vás jako premiéra naší země a vložit ve Vás svou důvěru. Navrhujeme deset bodů, s nimiž byste mohl začít.

  1. Respektujte právní stát (klikněte pro plné znění)
  2. Braňte svobodu médií
  3. Nekumulujte moc
  4. Veďte stát jako stát
  5. Nezavádějte většinový volební systém
  6. Odmítněte výrazné posilování prvků přímé demokracie
  7. Učiňte transparentním své podnikání
  8. Vzdejte se ministerstva vnitra
  9. Buďte Evropan
  10. Makejte

Vážený pane Andreji Babiši,
najděte si, prosím, chvilku na odpověď. Ukažte, že Vaše slova nejsou, jak rád říkáte, jen „blábolení“, ale že za nimi stojí někdy i nesnadné činy. Nepromarněte svou šanci ukázat se jako opravdový demokrat. Teď je to na Vás, teď je tu Chvilka pro Andreje. Teď, nebo nikdy.

Vážení občané České republiky,
naše výzva chce otevřít celospolečenský dialog. Chce spojovat, nikoli rozdělovat. Pokud souhlasíte alespoň s částí naší výzvy, najděte si i Vy chvilku a připojte k naší výzvě svůj podpis.

Chceme, aby naše země prosperovala. A chceme, aby ji vedl premiér-demokrat. Najděte si tedy i Vy Chvilku na demokracii a dejte Andreji Babišovi najevo, že Vám na těchto demokratických principech záleží.

Děkujeme.

Vyhlašujeme kampaň „Milion chvilek pro demokracii“.

Výzva byla zveřejněna 17. 11. 2017.

Poznámka

Třikrát jsme vyjednávali s Andrejem Babišem o možnosti veřejné schůzky a veřejné odpovědi na tuto Výzvu.

Bohužel se však ukázalo těchto několik věcí: 1) Babiš žádný dialog vést nechce, 2) Babiš nemyslel své sliby o rozvíjení demokracie vážně, 3) Babišovo trestní stíhání je dobře odůvodněné, 4) Babiš je oprávněně veden jako agent StB, 5) Babiš ze sebe dál dělá oběť světového spiknutí.

Z těchto důvodů považujeme za nepřijatelné, aby takový člověk nadále stál v čele státu. Chtěli jsme dát Babišovi šanci ukázat, zda by mohl být dobrým premiérem. Je na místě si přiznat, že svou šanci ukázat se jako opravdový demokrat promrhal. Jsme proto přesvědčeni, že po chvilce pro Andreje přišel čas na Chvilku pro rezignaci. Proto jsme 25. 2. 2018 – 70 let od komunistického puče v roce 1948 a 100 dní od zveřejnění výzvy Chvilka pro Andreje, spustili na webové stránce www.milionchvilek.cz kampaň Milion chvilek pro demokracii. Chceme za 100 dní získat milion podpisů pod Chvilku pro rezignaci.

I nadále budeme monitorovat Babišovy kroky a upozorňovat na propast mezi jeho sliby a realitou. V současné situaci však už nestačí pouze apelovat na „slušnost a svědomí“ takového člověka. Je na místě říci nahlas: „trestně stíhaného člověka, vedeného jako agenta StB premiérem nechceme!“