Výroční zpráva 2019

31.08.2020

Milí a vzácní přátelé,
Milion chvilek pro demokracii vydává výroční zprávu za rok 2019. Tato zpráva mapuje zcela mimořádný rok 2019. Ve zprávě se s námi můžete ohlédnout za tím, co vše se v roce 2019 událo, co je smyslem naší práce nebo kdo jsou naši podporovatelé. Více informací najdete přímo ve výroční zprávě samotné.
Pro maximální důvěryhodnost a transparentnost jsme také nechali výroční zprávu prověřit nezávislým auditorem. Výrok auditora potvrzuje, že zpráva věrně odpovídá účetní závěrce a že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, výnosů a nákladů.
Výroční zpráva je také velkým poděkováním našim podporovatelům a všem, kteří si našli svou chvilku pro demokracii. Díky Vám se rok 2019 mohl stát skutečností.