Tři hodnoty pro další stovku

28.10.2018

Milí milionoví přátelé!

Sto let už se píše příběh naší republiky. Někdy malý, jindy velký, někdy smutný, jindy nadějný. Avšak pouhou polovinu z oněch sta let také příběh svobodný, skutečně demokratický. To je důležité poselství. Demokracie tu není sama od sebe a není to samozřejmost. Je to veliký civilizační výdobytek, který umožňuje lidem žít svobodně, o který se však musí neustále pečovat. Stojí na demokratických pilířích: moudrá vláda, spravedlivé soudy, jasné zákony; Ústava, občanská společnost, nezávislá média; dobrá vůle, slova i skutky.

Tyto demokratické pilíře jsou však samy o sobě křehké jako špejle, pokud nejsou založeny v něčem hlubším a pevnějším: v demokratických hodnotách. Nejdůležitější z nich jsou tyto tři: Laskavost, Kritické myšlení a Odvaha. Teprve tyto hodnoty jsou pravým fundamentem demokracie, protože právě ony dělají demokrata z každého, v jehož nitru se bezpečně usídlí. Bez těchto hodnot se nakonec jakákoliv demokratická instituce zhroutí. Demokracii totiž tvoří lidé – demokrati. Lékem na neduhy naší demokracie proto není nic jiného než znovunalezení vztahu k těmto kardinálním demokratickým hodnotám. Podívejme se na ně blíže.

1) LASKAVOST. Laskavost je nejoceňovanější lidskou vlastností. Laskaví lidé jsou vděční a spokojení. S laskavými lidmi je nám dobře. Laskavost čili lásky-plné jednání, je totiž lidskost sama. Je to péče a zájem o druhé i o přírodu, bytí nejen pro sebe, ale i pro druhé. Je to ona Masarykova humanita, o níž prohlásil: „Humanita je náš poslední cíl národní a historický, humanita je program český.“

2) KRITICKÉ MYŠLENÍ. Kritické myšlení – to je moderní výraz pro pravdu. Kritické myšlení je schopnost dobře se tázat a přemýšlet v souvislostech. Kritické myšlení je přesvědčení, že pravda existuje a že má smysl o ni usilovat. Kritické myšlení je jedinou skutečně účinnou obranou proti všem druhům manipulace a tzv. alternativních faktů, totiž lží. Kritické myšlení je nezbytné pro orientaci ve stále složitějším světě.

3) ODVAHA. Osobní odvaha čili hrdinství není absence strachu, nýbrž překonání tohoto strachu. Je to schopnost vykročit z vlastní komfortní zóny a překonat sám sebe. Odvaha je schopnost uvést myšlenky v čin. Je to schopnost převzít zodpovědnost za sebe i svět kolem sebe. Odvaha je opak lhostejnosti. Je to víra, že pro některé věci má smysl přinášet oběti nehledě na to, jak to dopadne.

Tyto tři hodnoty – laskavost, kritické myšlení a odvaha – jsou tím, na čem stojí demokracie. Aby však stavba pevně stála, musí být pohromadě vždycky všechny tři. Pokud nějaká z nich chybí, demokracie se nekoná. K čemu je totiž mít laskavou dobrou vůli i chápavou moudrost, co a jak vykonat, ale nemít odvahu to vykonat? Nebo k čemu je laskavost spojená s odvahou k činu, pokud jí chybí zdravý rozum a poznání? Vždyť cesta do pekla bývá dlážděna nejlepšími úmysly. A konečně k čemu je chytrost, jíž nechybí odvaha prosadit své plány, ovšem bez ohledu na druhé? Ano, k ničemu, a to jen v tom lepším případě.

A tak má-li v naší zemi skutečně hluboce zakořenit demokracie, musí nejprve v nás samých zakořenit laskavost, kritické myšlení a odvaha. Přijměme proto tyto tři hodnoty jako náš nový osobní i národní program pro příští stovku. Říkejme tomu programu třeba Hodnotové Česko. Ten program je velmi jednoduchý: Netvařme se jak kysela, nestarejme se pouze o sebe, nevěřme lhářům a strašidlům, važme si pravdy a vzdělanosti a neváhejme pro tyto hodnoty zvednout zadek a přinášet osobní oběti. Protože pravda sice vítězí, ale jen když si my dáme fušku. Protože smyslem demokracie je nakonec láska, neboť demokracie není nic jiného než snaha o uskutečnění společnosti láskyplných lidských vztahů. A protože pouze laskavostí vedené a odvážně prosazované kritické myšlení pravých demokratů může zvítězit nad lží a nenávistí. Pokud tu takových demokratů bude dost, bude naše demokracie zdravá a nezničitelná.

Ať žije laskavost, kritické myšlení a osobní odvaha! Ať žije Hodnotové Česko, Morava i Slezsko!


STÁHNOUT V PDF