Reakce na nepodání správní žaloby nejvyšším státním zástupcem

09.07.2020

Reakce na nepodání správní žaloby nejvyšším státním zástupcem 

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman oznámil, že nevyužije svou mimořádnou pravomoc a nepodá správní žalobu ve věci střetu zájmů premiéra Andreje Babiše v oblasti médií. Více informací ohledně kauzy naleznete zde. Souhlasíme s vyjádřením Transparency International, organizace, která k přezkumu dala podnět. Odůvodnění Pavla Zemana k jeho kroku považujeme za nedostatečné - co jiného by mělo být závažným veřejným zájmem, než střet zájmů premiéra státu. 
 
Citujme klíčovou pasáž odůvodnění: “Zákon opravňuje nejvyššího státního zástupce napadnout žalobou rozhodnutí správního orgánu výhradně k ochraně závažného veřejného zájmu. Smyslem zákonné úpravy není revidovat individuální přestupková řízení a uložené sankce. (...) Samotný fakt, že se v daném případě jedná o významného představitele veřejné moci, nezakládá závažný veřejný zájem na soudní přezkum správního rozhodnutí.
 
Nejvyšší státní zastupitelství dále argumentuje, že “podat správní žalobu k ochraně veřejného zájmu je naprosto výjimečnou pravomocí, kterou lze využít právě a jen v závažných případech. V minulosti nejvyšší státní zástupce využil této pravomoci například v případech fotovoltaických elektráren, kde podanými žalobami dosáhl zrušení nezákonných licencí, a zabránil tak neoprávněnému čerpání veřejné podpory v řádu stamilionů korun.”
 
Domníváme se, že je na místě se ptát, zda není veřejný zájem na rovné politické soutěži, v níž politici nevlastní mediální domy, minimálně srovnatelně důležitý jako výše uvedený příklad. Kromě toho je známo, že právě premiér Babiš neoprávněně čerpá veřejnou podporu v řádu nikoli stamilionů, ale miliard korun. 
 
Premiérův střet zájmů v oblasti médií tedy bohužel nedostal šanci na posouzení nezávislým soudem. Případ tak skončil rozhodnutím Středočeského krajského úřadu, v jehož vedení je hnutí ANO, s tím, že přestupek nebyl prokázán. Takové vyústění vzbuzuje pochyby i proto, že Městský úřad v Černošicích došel v předchozím řízení k opačnému závěru a shledal Andreje Babiše vinným za přestupek podle zákona o střetu zájmů.
 
Střet zájmů Andreje Babiše je dlouhodobý problém ohrožující demokracii v ČR, jak již opakovaně uvedly například Ústavní soud a Evropská komise. Ať už v podobě přidělování a pobírání dotací či v oblasti vlastnění a ovlivňování médií. Jasno ve věci střetu zájmů Andreje Babiše může udělat především soud - jak se opakovaně vyjadřuje i sám premiér. Proto nás mrzí, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se rozhodl k správní žalobě nepřistoupit. Domníváme se, že situace, kdy Andrej Babiš jako veřejný činitel uplatňuje vliv na média, je závažný problém, který by si soudní přezkum skutečně zasloužil.