Proč Mikuláš Minář roztrhal papírový výtisk ústavy?

22.08.2019

Aby ukázal absurditu toho, že prezident České republiky svým jednáním trhá na kusy opravdovou Ústavu.

Minář, Ústava, Proč ji roztrhal

CO SE STALO

Na celý výjev se můžete podívat sami ZDE.

21. srpna 2019 přinesl průvod lidí připomínajících si události 21. srpna 1968 a 1969 na Hrad ústavu.

Mikuláš Minář ocitoval na Hradčanském náměstí před sochou T. G. Masaryka článek 74 ústavy ČR: „Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.“ a poté ještě článek 68 ústavy ČR: „Prezident republiky jmenuje na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády.“

Po každém ocitovaném článku roztrhl kus výtisku ústavy a hodil ho do vzduchu.

Nakonec pronesl:

„Tak k čemu tu ústavu potom ještě máme, že? Je mi jasné, že hned zítra mě všichni nařknou, že jsem právě zneuctil ústavu. Ale copak lze zneuctít ústavu tak, že ji někdo roztrhá, nebo spíš tak, že ten, kdo ji má poslouchat, se jí neřídí?“

 

CO TO ZNAMENÁ?

Co je to vlastně Ústava? Je to papír potištěný inkoustovou černí, která symbolizuje znění základních, nejvyšších a nejdůležitějších zákonů v zemi? Nebo jsou to samotné základní, nejvyšší a nejdůležitější zákony?

Je důležitější, aby občané republiky pečlivě dbali na opatrné zacházení s papírovými výtisky ústavy, nebo je důležitější kultura ústavnosti, tedy způsob, jakým se k Ústavě vztahují řadoví občané, politici i nejvyšší ústavní činitelé?

Co je horší? Utrpí stát škodu, jestliže řadový občan roztrhá papír (nebo smaže digitální kopii ústavy), nebo když prezident republiky dělá z Ústavy trhací kalendář tím, že ji otevřeně nerespektuje a tváří se při tom, jako by bylo vše v pořádku?

Radikální symbolický úkon kontrastně ukázal reálné chování Miloše Zemana. Roztrhání jen zrcadlí a zvětšeně ukazuje něco, co se reálně děje.

Není však divu, že z krabičky vyletělo mnoho čertíků, kteří se rozčilují nad trháním papíru, zatímco mlčí či dokonce schvalují trhání skutečné Ústavy prezidentem.

Gesto splnilo účel a podnítilo další diskusi o tom, co to ústava je, proč ji prezident nerespektuje a proč mu to tolik lidí toleruje.

Mikuláš Minář neroztrhal výtisk ústavy proto, aby Ústavu zneuctil, ale naopak proto, aby vyzdvihl její důležitost a poukázal na to, že si zaslouží více úcty od předních ústavních činitelů.

 

KONTEXT

Pro úplné pochopení Minářova gesta je vhodné připomenout kontext, ve kterém se odehrálo.

21. srpna 2019 uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii připomínkovou akci k událostem 21. srpna 1968 a 1969. Sovětská okupace z roku 1968 i brutální potlačení občanských protestů režimem v roce 1969 mají v dějinách naší země zásadní význam. Jak se však k tomuto dni postavili nejvyšší ústavní činitelé? Nejenže si tento významný den nijak nepřipomněl žádný člen vlády ani prezident, ale prezident republiky se navíc oficiálně sešel s předsedou komunistické strany Vojtěchem Filipem, čímž zneuctil oběti komunistického režimu.

Několik měsíců přitom v tu dobu trvalo prezidentovo hrubé porušování Ústavy (jak se shodli přední ústavní právníci i ústavní soudci), kdy prezident nejprve odmítal odvolat ministra kultury Staňka, jehož odvolání navrhl předseda vlády 31. 5. a odmítal jmenovat nového ministra kultury, kterého předseda vlády navrhl.

Použité foto: Vojtěch Stádník