Proč je důležité právo volit?

31.07.2020

Proč je důležité právo volit?

 
Demokracie není samozřejmost. V demokratickém státě je právo volit jedním z nejdůležitějších lidských práv. Není tomu tak dávno, kdy někteří občané nemohli volit vůbec nebo kdy u nás volby byly jen formálním rituálem, který nemohl ve skutečnosti nic změnit. Dnes už  naštěstí žijeme v jiné době, a volby jsou pro každého občana velkou příležitostí. Právo volit, které máme dnes, je výsadou, které si musíme vážit a bránit ji.
 
Odevzdáním hlasu dávám jako občan najevo, že mi záleží na tom, jakým směrem se moje země ubírá. Svým hlasem mohu projevit, co se mi nelíbí nebo co považuji za důležité. Volby mají zásadní vliv na náš život, na to, jakou vodu pijeme a zda je jí v krajině dostatek, jaké vzdělání se dostává našim dětem nebo jakou budeme mít zdravotní péči, když onemocníme. Volby tak mají vliv na každého z nás, ať už k nim chodíme nebo ne. Právě volbou svých zástupců bereme budoucnost do vlastních rukou. Volbou určujeme, jak bude naše společnost vypadat za rok, za dva, či za deset let. 
 
Naše volební právo je zakotveno v článku 21 Listiny základních práv a svobod. Stát a jeho představitelé by tak měli přistupovat k našim politickým právům s úctou. Situace v době pandemie je mimořádná. K omezování našich základních práv a svobod, jako je právo volit, by se však mělo přistupovat jen tehdy, když je to opravdu nutné. Vláda se ve svém programovém prohlášení sama zavázala k zavedení korespondenčního hlasování. Takové hlasování umožňuje voliči hlasovat doma a obálku s hlasem pak odeslat poštou. To by přitom situaci voličů v karanténě nebo ohrožených skupin (například seniorů) mohlo snadno vyřešit. 
 
Je dobře, že po vlně veřejné kritiky ministerstvo vnitra ve spolupráci s parlamentními stranami konečně začalo hledat způsob, který by voličům v karanténě volit umožnil. Je to sice za pět minut dvanáct, ale lepší, než právo volit některým lidem úplně odebrat. Protože čím víc lidí půjde volit, tím lépe. Pojďme využít šanci na podzim svým hlasem vyjádřit, na čem nám záleží.