Otevřený dopis na podporu Běloruska

09.09.2020

Plné znění otevřeného dopisu v češtině
Plné znění otevřeného dopisu v angličtině


Mezinárodní organizace se rozhodly mobilizovat kvůli vyostřené situaci v Bělorusku. Platforma Česko-Bělarus ve spolupráci s organizacemi neziskového sektoru vytvořila otevřený dopis adresovaný zástupcům Evropského parlamentu.

V dopise organizace vyzývají k uvalení sankcí a přijetí opatření na podporu a rozvoj běloruské občanské společnosti. Podepsané organizace mimo jiné píší:

"[...] Za nepřijatelné považujeme zejména brutální potlačování protestů po srpnových prezidentských volbách, které Evropská unie neuznala z důvodu jejich nelegitimity. Je nyní nezbytné, aby Evropská unie aktivně vyžadovala uspořádání svobodných voleb a přijala adekvátní a maximálně efektivní opatření, která by bránila dalšímu pošlapávání lidských a občanských práv v Bělorusku.[...]"

Dopis obsahuje 6 bodů, které organizace považují za klíčové ve věci podpory svobodného Běloruska. Zapojené organizace projevují vděčnost za kroky, jež Evropské společenství již uskutečnilo. Avšak apelují na poslance Evropského parlamentu, aby opatření nebyla pouze deklaratorní nýbrž opravdu účinná. Právě rychlost a efektivita opatření je dle organizací důležitou zprávou o akceschopnosti Evropské unie na poli ochrany lidských práv. Zasedání Evropského parlamentu se uskuteční ve Štrasburku v týdnu od 14.9.2020. Organizace považují zasedání za skvělou příležitost deklarovat oficiální pozici EU k situaci v Bělorusku.

Autory dopisu jsou:

Milion chvilek pro demokracii,z.s., Člověk v tísni, o.p.s., Stojíme za Běloruskem, Pulse of Europe Czech Republic,Evropské hodnoty, z.s., Společně Brno - pro dobrou věc, z.s., Glopolis, o.p.s., Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko, Děti Země, z.s., NESEHNUTÍ, z.s., Osvětový spolek Skaryna, Spiralis,z.s., Transparency International - Česká republika, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.. Dopis je napsán v anglické a české verzi a připojují se další české i mezinárodní organizace. Organizace se mohou přidat vyplněním formulářů v českém a anglickém jazyce.

Kontakty: Mikuláš Minář, předseda a mluvčí spolku

Benjamin Roll, místopředseda a mluvčí spolku

Dominik Müller, kontakt pro média, [email protected], +420 608 530 900

Alena Kovářová, zástupce platformy Česko- Bělarus, [email protected], www.ceskobelarus.cz