Demokracie není samozřejmost

24.09.2020

Magnificences, Honorabiles, vážení představitelé akademické obce,

ve dnech 2.-3. října 2020 proběhnou v České republice krajské a senátní volby. Po třiceti letech od sametové revoluce považujeme svobodný průběh voleb za běžný a daný. Nicméně není tomu tak dávno, kdy někteří občané nemohli volit vůbec nebo kdy u nás volby byly jen formálním rituálem, který nemohl ve skutečnosti nic změnit. Současné dění v Bělorusku, kde dochází k perzekuci lidí usilujících o svobodu a demokracii, ale i například aktuální situace v Maďarsku, Polsku i jinde na světě vybízí k úvahám o tom, do jaké míry jsou svobodné volby skutečně takovou samozřejmostí.

Vysoké školy mají svou nezastupitelnou roli nejen v oblasti výzkumu a pedagogiky, ale i ve veřejné diskuzi o společenských otázkách a při utváření občanské společnosti - odkazujeme se zde hned na první paragraf zákona o vysokých školách.

Obracíme se proto na Vás - představitele univerzit, kteří jsou ve společnosti respektováni jako autority - abyste zvážili možnost poukázat na to, že v demokratickém státě je právo volit jedním z nejdůležitějších lidských práv, a také vyzvat veřejnost k účasti ve volbách a podpoře jejich řádného průběhu.

Možnými cestami, jak se přihlásit k myšlence, že demokracie není samozřejmost, může být například tematická aktualita na webových stránkách, příspěvek na sociálních sítích univerzity či fakulty, veřejný projev či libovolný jiný způsob dle Vašich možností a uvážení. I samotnou diskuzi tohoto tématu na akademické půdě vnímáme jako cennou a uvítáme, pokud tuto diskuzi ve svém okolí podnítíte.

Právo volit, které máme dnes, je výsadou, které si musíme vážit a bránit ji.

Uvědomujeme si, že Vás oslovujeme v situaci, která je pro Vás samotné náročná, a děkujeme, že jste si našli chvilku.

Milion chvilek pro demokracii

PS: Děkujeme, že upozorňujete na situaci v Bělorusku a pomáháte ji ze své pozice řešit.

Materiály volně k využití: