Chvilka pro demokracii

29.07.2020

Chvilka pro demokracii

V demokratickém státě je moc v rukou nás všech. A i když se nám vysoká politika může zdát vzdálená, řadu věcí dokážeme ovlivnit víc, než si myslíme. Nejde o to hned kandidovat na prezidenta. Jde o zdánlivé drobnosti, chvilky našeho času. Chvilky, které když se sečtou, mají sílu měnit atmosféru v naší zemi k lepšímu. A proměna této atmosféry se při volbách projeví i ve vysoké politice. Začít můžeme hned a každý po svém. Seznam 30 chvilek slouží jako inspirace pro nás pro všechny.


ZAJÍMÁM SE O VEŘEJNÉ DĚNÍ

Život každého z nás se odvíjí v širším společenském celku. Za stav společnosti proto neseme všichni svůj díl odpovědnosti.


1. Sledujte důvěryhodná média

Jak poznat důvěryhodné médium?
Jde zjistit:
 
Zdroj a více informací: https://rating.nfnz.cz/about/
 

2. Předplaťte si důvěryhodné médium

Proč si předplácet důvěryhodné médium?
 

3. Ověřujte si informace

Jak si ověřit informace?


4. Průběžně se vzdělávejte

Jak a proč si rozšiřovat obzory?
 

NEBOJÍM SE PROJEVIT SVŮJ NÁZOR

Do veřejné debaty se můžeme zapojit všichni. A skrze tuto debatu pak můžeme ovlivnit směřování celé naší společnosti.


5. Komentujte a sdílejte jen ověřené informace

Jak se zapojit do veřejné debaty?
 

6. Petice

Co jsou petice?
> Je to zákonem dovolený prostředek, jak můžeme něco změnit nebo dát věci do pohybu. 
> Petice je způsob, jak komunikovat se zvolenými zástupci a účastnit se demokratického rozhodovacího procesu.
> Lze ji využít ke komunikaci se státní správou nebo samosprávou.
 
Více informací o peticích ZDE.


7. Demonstrace

Proč zrovna demonstrace?

8. Zapojte se do veřejné diskuze

Proč je dobré diskutovat?
Kde se můžete zapojit do diskuze?
 
 

VEDU DIALOG S OSTATNÍMI LIDMI

Základem demokratického společenství je různorodost, ve které díky debatě nacházíme styčné body a společné hodnoty.
 

9. Bavte se o politice se svými blízkými, i když mají odlišné názory 

Proč má cenu bavit se o politice, i když spolu nesouhlasíte 


10. Hledejte, co vás spojuje s lidmi, se kterými nesouhlasíte 

Proč hledat společnou řeč?
I s názorovými oponenty máme často společného víc, než bychom čekali. Třeba strach o rodinu a o budoucnost nebo zálibu v zahrádkaření. Na tom, co nás spojuje, můžeme budovat vzájemnou důvěru a porozumění. 


11. Zkoušejte porozumět ostatním

Jak lépe pochopit lidi kolem nás? 
 
 

VYTVÁŘÍM PŘÁTELSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Dobré vztahy s lidmi kolem nás působí jako nejlepší prevence lhostejnosti. Díky nim poznáváme, že k péči o společný prostor může přispět každý.
 

12. Udržujte dobré sousedské vztahy 

Dobré sousedské vztahy se promítají do vašeho okolí i do politiky
 

13. Pomáhejte organizovat akce, které spojují místní občany

Podílejte se na budování místní komunity
 

14.  Zajímejte se o činnost místních spolků

V čem jsou spolky prospěšné?


15. Pomáhejte pořádat debaty nebo shromáždění

Proč pořádat debaty a shromáždění?
 

ZAPOJUJI SE DO POLITICKÉHO DĚNÍ

Politika, to není jenom parlament a debaty v televizi, ale každá aktivita, která může napomáhat rozkvětu obce nebo státu, ve kterém žijeme.
 

16.  Volte zodpovědně

Jak volit zodpovědně?
 

17. Respektujte zodpovědné politiky

Politici a občanská společnost
 

18. Zajímejte se o problémy svojí obce

Každý může měnit své okolí k lepšímu


19.  Sledujte dodržování demokratických pravidel ve státní správně

Férovost státní správy hlídáme společně
 

20. Komunikujte se svými zastupiteli

Jak komunikovat s místními zastupiteli?
 

21. Staňte se příznivcem politické strany nebo do ní vstupte

Proč je dobré podporovat politickou stranu nebo do ní vstoupit? 
 

22. Zvažte kandidaturu 

Proč kandidovat a co to znamená? 
 

PODPORUJI VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKTIVITY A ORGANIZACE

Pečovat o věci veřejné znamená směřovat svůj zájem i do oblastí, kam státní správa nedosáhne.
 

23. Dávejte veřejně prospěšným organizacím zpětnou vazbu

Jak dávat dobrou zpětnou vazbu

24.  Finančně podporujte neziskovou organizaci, s jejíž činností souzníte

Co dělají neziskovky a jak fungují? 
 

25. Zapojte se do veřejně prospěšné činnosti

Jak na to?
 

26. Podílejte se na péči o veřejný prostor

I vy můžete měnit své okolí k lepšímu
 

27. Finančně podporuji kulturní akce, veřejně prospěšnou instituci nebo stavbu

Finanční podpora je důležitá


28. Zajímám se o problémy slabších

Každý z nás může někdy potřebovat pomoc ostatních 

29. Při svém podnikání berte ohled na lokalitu i komunitu

Podnikání ohleduplné k místnímu společenství
 

30. Podnikejte s respektem k přírodě

Podnikejte tak, aby se z přírody a krajiny radovaly i příští generace