Aktualita

28.03.2019

Ťokův obrat ve prospěch Agrofertu: Přimíchávání biopaliv nezrušíme. Pro tohle existuje označení: "institucionalizovaná systémová korupce". Nepotřebujete žádné lobbisty, nepotřebujete uplácet politiky. Sami jste lobbisti a politici v jednom a miliardy pro svůj byznys si přihrajete sami.

PÁTEK: „Existuje však již velké množství důkazů o tom, že biopaliva první generace se nepodílí na snižování emisí skleníkových plynů, ba naopak. Jak se v posledních letech ukazuje, je nutné dosahování stanovených cílů skrze podporu biopaliv první generace přehodnotit… Souhlasíme s návrhem zrušit povinnost přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, a to z výše uvedených důvodů.”

PONDĚLÍ: „Po podrobnějším vnitroresortním projednání a při zohlednění stanovisek jiných oslovených resortů zaujímá Ministerstvo dopravy k výše uvedenému poslaneckému návrhu negativní stanovisko.”

Babiš není v politice proto, aby sloužil zemi a občanům, ale aby přetékala kasa Agrofertu.