Aktualita - 200 000 podpisů

02.12.2019

Novou výzvu na www.milionchvilek.cz podepsalo k dnešnímu dni již 200 000 lidí!